הצהרה משפטית

1. כללי

1.1 אתר זה נמצא בבעלות ומופעל על ידי Meizu בע"מ .כל התכנים באתר זה ניתנים לשימוש אישי בלבד. כל שימוש מסחרי או לא אישי ללא אישור של Meizu אסור. על ידי ביקור באתר האינטרנט, כולל, ללא הגבלה, גלישה באתר, הורדת תכנים ושימוש בקישורים של צד שלישי באתר מחויבים לתנאים שנקבעו וע"י שימוש בהם עם כל הסיכונים וההתחייבויות לשימוש באתר.

1.2 חברת Meizu עשויה לעדכן הצהרה משפטית זו בכל עת וללא הודעה מראש. את\ה מסכים\ה לסקור את ההצהרה מעת לעת להיות מודע לשינויים כאלה

2. תנאי שימוש

2.1 כל מידע ותוכנה באתר האינטרנט ניתן "כפי שהוא" ללא אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק משתמעה לדיוק, דייקנות או אי-הפרה.

2.2 אתר זה מספק רק שירותים הנוגעים לתוכן של Meizu. חיוב עבור שירותי רשת בשימוש באתר מחויב על ידי ספק הרשת שלך.

2.3 כל הציטוטים והקישורים המשמשים באתר האינטרנט הם רק כאמצעי נוחות. חברת Meizu אינה אחראית לכל מוצרים, שירותי נתונים, חוות דעת, או התבטאויות באתרי האינטרנט של צד שלישי. הנך מבין\ה ומסכים\ה כי השימוש באתרי צד השלישי שלך הוא על אחריותך בלבד.

3. הצהרת זכויות קניין רוחני

3.1 כל המידע באתר, לרבות אך לא רק, כל הסימנים המסחריים, הלוגו, שמות עסקיים, טקסטים, תמונות, קבצי שמע, וידאו, התוכן של תוכניות, פריסת אתר / עיצוב / מסגרת, חומרי עריכה, תוכנות ותוכניות המשמשים באתר האינטרנט, הם נכס בבעלות בלעדי על ידי Meizu או במשותף על ידי Meizu וobligees האחר הנוגע בדבר.

3.2 שכפול, העברת, אוסף, תיקון, הורדה, סימולציה, העתקה, השקה מחדש, עריכה, שיקוף, הנדסה-לאחור, הידור ופירוק של התוכן של Meizu מחזיק זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות לא מורשים אסורים ללא אישור בכתב של Meizu אלא אם כן נקבע אחר בחוק המסדירים.Meizu שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולות משפטיות נגד הפרות של הוראה זו.

3.3 כל העתקה של התוכן באתר בתוך מגבלת השימוש ההוגן תכלול סימנים של מקורות, מחברים וקישורים המקוריים, ולא תסיר את סמל זכויות יוצרים אם יש בתוכן המקורי Meizu שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולות משפטיות נגד הפרות של הוראה\ות אלו.

4. שימוש בתכנים

4.1 אין חובות לבחון את כל קבצים שהנך מעלה, כולל אך לא מוגבל לקבציי שמע, וידאו, טקסטים ותמונות. את\ה מסכים\ה שכל הקבצים שאת\ה מעלה אינם פוגעים כלל בזכויות של צדדים שלישיים. על ידי העלאת קבצים, אתה מאשר ל- Meizu להשתמש בקבצים בחינם באופן קבוע, אלא אם כן הצהיר במפורש על ידך או ע"י מי מטעמך הנוגע בדבר.

4.2 אם את\ה מוצא\ת את התוכן באתר ואולי מפר את הזכויות הלגיטימיות שלך או אינטרסים, את\ה תגיש\י הודעה בכתב להפרת הזכויות ל- Meizu בשיתוף עם תעודות הזהות שלך, תעודות בעלות, כתובת אתר לתוכן המפר לכאורה ותיאור הסבר של ההפרה. חברת Meizu תעסוק בתכנים המפרים בהתאם לחוק בהקדם האפשרי עם קבלת החומרים שהוזכרו לעיל.

5. מדיניות פרטיות

5.1 האתר שומר בקפדנות תקנות הגנת פרטיות בחוק של הרפובליקה העממית של סין. מידע אישי, לרבות אך לא רק על שמך, כתובת דואר אלקטרוני / דואר, שם משתמש / סיסמא, טלפון / מספר טלפון נייד, נאסף רק באמצעות הכניעה מרצון שלך ברשותכם ל Meizu להשתמש במידע. המידע האישי Meizu לאסוף עשוי לשמש לשלוח לך מוצרי Meizu דגימות, מתנות או חומרים אחרים הנוגעים בדבר, או על שהזמין אותך לאינטרנט / פעילויות מקוונות אשר מוחזקת על ידי Meizu.

5.2 האתר מתכוון לספק חוויה רשת בטוחה ונוחה, וחוסך שום מאמץ כדי לשפר את ניהול הרשת, כולל אך לא מוגבל לשימוש בכלי הצפנה ותוכנת הגנה, על מנת להבטיח את הפרטיות ואבטחת מידע שלך.

Meizu 5.3 לא יחשוף את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים ללא רשותך, אלא אם כן נקבע או נדרש על פי דין אחרים.

6. כתב ויתור

6.1 Meizu בשום מקרה לא יהיו אחראים לך או הפסד כלשהו של צד שלישי מכל סוג בשימוש באתר, לרבות אך לא מוגבל לניזקי אובדן נתונים, להשתמש או בלתי מוחשי אחרים, גם אם Meizu ממליצים לאפשרות של נזקים כאלה.

6.2 Meizu עשויה לפקח ולנהל לספק וחומרים שאתה מעלה באתר בהתאם לחוק, התקנות והכללים של אתר זה, ולא תישא באחריות לניהול והניטור.

6.3 Meizu עשויה לספק המידע האישי שלך לרשויות ממשלתיות מסוימות כבקשו זאת בהתאם לתקנות חוק או מנהלים או לביטחון ציבור, ולא תישא באחריות לגילוי.

7. חוק החל וסמכות שיפוט

7.1 כל פעולה, הליך, מחלוקת, תביעה או מחלוקת הנובעת או הקשורים לאתר זה או הצהרה זו תהיה כפופה לחוק של הרפובליקה העממית של סין.

7.2 כל סכסוך או מחלוקת הנובעת או הקשורים לאתר זה או הצהרה זו אשר לא ניתן ליישבם בידידות תהיה כפוף לסמכות שיפוט של בתי המשפט המקומיים של העיר שבה Meizu שבסיסה.

8. שונים

8.1 על אף המידות המתאימות ש Meizu נדרש כדי להגן על האתר מוירוס מחשב, Meizu לא עושה שום אחריות נגד וירוס מחשב ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם על ידי וירוס מחשב בשימוש באתר. אתה מסכים לקחת מידות הגנה מתאימות בעת הביקור באתר