MEIZU EP51 အားကစားသမားသံုး Bluetoothနားၾကပ္မ်ား

အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ေပါ့ပါးေသာ ဒီဇိုင္း မ်ားကို ထုတ္ထားပါသည္

အေရာင္- အနက္ႏွင့္အနီ၊ အျဖဴ

အနက္ႏွင့္ အနီရင့္ရင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အေရာင္အျပင္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးလိုက္ေသာ အျဖဴစြတ္စြတ္ ဒီဇိုင္းအသစ္သည္ ေငြေရာင္သံလိုက္သတၱဳျပားမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္မႈရွိသည္။

ဝါက်င့္က်င့္အေရာင္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ပစၥည္းမ်ား ဖယ္ရွားမႈအဆင့္ 4.5 ရွိေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ေတာက္ပေစသည္။

အသံုးျပဳခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္း အဝါေရာင္သန္းလာေသာ ပံုမွန္နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ EP51 နားၾကပ္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပိုလီသာအမ်ိဳးအစား TPU ပစၥည္း၏ UV၊ အဝါေရာင္သန္းျခင္းႏွင့္ အေရာင္စြန္းထင္းျခင္းတို႔ကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးထားၿပီး ၎၏ေတာက္ပမႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္ (*အဆင့္ 5 မွာ အဆင့္ 1-5 တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္)။

ဒဂၤါးျပားတစ္ျပားလို ေပါ့ပါးျခင္း

အားကစားသမားသံုး နားၾကပ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳႏွစ္ခုတို႔ၾကား ဟန္ခ်က္ညီရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ EP51 ကို ပစၥည္းသံုးမ်ိဳးအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္ - ဆီလီကြန္၊ အလြန္တရာေပါ့ပါးေသာ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္သံုးေသာ အလူမီနီယမ္သတၱဳစပ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ နားၾကပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေသးငယ္ေသာ ဒဂၤါးျပားတစ္ခု၏ အေလးခ်ိန္အထိ ေပါ့ပါးေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေပါ့ပါးေသာ နားၾကပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ျခင္းက တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မၾကံဳဖူးေသးေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈကို ခံစားရေစပါသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အားကစားမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္

တည္ၿငိမ္မႈ ျမင့္မားသည့္အျပင္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး ထင္ရွားေသာ CSR ဘလူးတုသ္ခ်စ္ပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ EP51 တြင္ ဘလူးတုသ္ 4.0 ကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထုတ္လႊင့္မႈအကြာအေဝးမွာ 10 မီတာျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္ဖုန္းကို သင္ႏွင့္အတူ သယ္သြားရသည့္ဒုကၡမွ လြတ္ကင္းေစပါသည္။

နာႏိုနည္းပညာသံုး၍ အလႊာဖံုးအုပ္ထားသျဖင့္ နားၾကပ္မ်ားတြင္ ေခြ်းမ်ားမကပ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါသည္

ေရစိုခံ နာႏိုနည္းပညာသံုး၍ အလႊာဖံုးအုပ္ထားၿပီး အထူးေရစိုခံဒီဇိုင္းေၾကာင့္ နားၾကပ္မ်ားကို သံေခ်းတက္ပ်က္စီးေစေသာ ေရႏွင့္ေခြ်းတို႔မွ EP51 ကုိ ကာကြယ္ေပးထားသည့္အျပင္ သင္၏ အႀကိဳက္ဆံုးေတးသြားမ်ားကို ပူပန္မႈမရွိဘဲ ႏွစ္သက္စြာခံစားႏိုင္ပါသည္။

* သင္၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ မိုးရြာေသာေန႔မ်ားတြင္ အျပင္ထြက္၍ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေရာင္မ်ား

ေငြေရာင္သတၱဳျပားမ်ားေၾကာင့္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာသည့္ အနက္ႏွင့္အနီေပါင္းစပ္မႈသည္ တက္ႂကြမႈႏွင့္ စိတ္အားျပင္းျပမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ကိုယ္ထည္တစ္ခုလံုးကို အလြန္တရာေပါ့ပါးသည့္ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္သံုးေသာ အလူမီနီယမ္သတၱဳစပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းသတၱဳစပ္မ်ားကို CNC လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေနာက္ မာေက်ာေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ျဖတ္သန္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္အတြက္ ၾကာရွည္ခံေစပါသည္။

ေနာက္ခံဂီတတင္ မကပါ

သင္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ကာရန္၊ စည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြမႈတို႔ကို လိုအပ္သည္။ EP51 တြင္ HiFi မိုက္ခ႐ိုစပီကာမ်ား၊ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ DSP ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ထုတ္လႊင့္မႈ နည္းပညာတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အနိမ့္သံ၊ ရွင္းလင္းေသာ အလယ္သံႏွင့္ ေပၚလြင္ေသာ အျမင့္သံတို႔ကို ေပးစြမ္းသည္။ ေနာက္ခံေတးသီခ်င္းမ်ား၏ တိက်ျပတ္သားမႈတို႔အျပင္ နားၾကပ္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ ျပင္းအားႏွင့္ စြမ္းအားတို႔ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံပိုင္းဆိုင္ရာကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ Apt-X ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ေဒတာခ်ံဳ႕ နည္းပညာက အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး နားေထာင္ခံစားမႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

* Apt-X သည္ ဤနည္းပညာကို ပံ့ပိုးထားေသာ players မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

သံလိုက္ဒီဇိုင္း၊ အလြယ္တကူ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည္

သံလိုက္ဒီဇိုင္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ နားၾကပ္မ်ားကို အသံုးမျပဳခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ကုိ သင့္လည္ပင္းတြင္ စတိုင္က်ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ အေရျပားဓာတ္မတည့္မႈကို မျဖစ္ေစေသာ၊ ျပဳတ္က်မႈကို မျဖစ္ေစေသာ ဆီလီကြန္ နားၾကပ္ထိပ္စြပ္မ်ားကုိ အရြယ္အစားေလးမ်ိဳးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ထိေရာက္ကာ ဝတ္ဆင္ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစပါသည္။

* နားၾကပ္ထိပ္စြပ္ အစံု အပိုသံုးစံုႏွင့္ အိတ္တစ္အိတ္

ခိုင္ခံ့၍ အၾကမ္းခံႏိုင္သည္

အလြန္တရာ ခိုင္ခံ့ေသာ KEVLAR ပစၥည္းက EP51 ၏ ဆန္႔ႏိုင္အားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ အလြန္တရာ သန္႔စင္ေသာ OFC ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားက လွ်ပ္ကူးသတၱိကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီး ႏူးညံ့၍ အသားအေရ မထိခိုက္ေစေသာ TPE ပစၥည္းျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ လားရာေပါင္းစံု အာရံုခံစြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းသည္ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဆက္သြယ္ေရးကို ရရွိေစပါသည္။ ႀကိဳးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္သည္ Android ႏွင့္ OS စနစ္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။

2 နာရီအတြင္း အားအျပည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး အားမသြင္းသည့္အခါ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိခ်ိန္ အသင့္အေနအထားတြင္ 15 ရက္ၾကာ အားခံသည္။

EP51 ကို ႏွစ္နာရီအတြင္း အားအျပည့္သြင္းႏိုင္သည္။ အားသံုးစြဲမႈနည္းေသာ မိုက္ခ႐ိုပါဝါ နည္းပညာကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္၊ ဘတ္ထရီသည္ ဖုန္းေျပာခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ သီခ်င္းဖြင့္ခ်ိန္ ေျခာက္နာရီၾကာ အားခံသည္။

6နာရီ

ဆက္သြယ္ေရး

ေနာက္ခံ ေတးသီခ်င္းဖြင့္ျခင္း

45နာရီ

Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ရန္

အသင့္အေနအထား

400နာရီ

Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖဳတ္ရန္

အသင့္အေနအထား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • 16*23*25mm
 • 16Ω
 • ϕ2.0mm
 • 88dB
 • 15.3g
 • 10mW
 • အနက္-အနီ
 • 10m
 • ϕ8.6mm
 • အနည္းဆံုး 6 နာရီၾကာ
 • 20Hz~20KHz
 • 1.5~2h
 • 550mm
 • ခလုတ္သံုးခုပါ အမ်ိဳးအစား
 • Bluetooth 4.0+EDR
 • -42dB