ပိုေကာင္းေသာ ဆယ္လ္ဖီမ်ား၊
ပိုေသးသြယ္ေသာ ကိုယ္ထည္

အသစ္ထည့္သြင္းထားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ရုိးရုိး အစိတ္အပုိင္းမ်ားအၾကား စိတ္ေက်နပ္ေစႏိုင္ေသာ ျခားနားခ်က္

Meizu M6 ၏ ပိုလီကာဗြန္နိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိုယ္ထည္တြင္ လက္မႈပညာျဖင့္ဖန္တီးထားသည့္ သတၳဳႏွင့္တူေသာ လိုင္းမ်ားပါသည့္အျပင္ ေကာင္းစြာ ေခြထားသည့္ သတၳဳအတိၿပီးသည့္ပုံစံကို ပုံေဖာ္ေပးပါသည္။ ရုိးရုိးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သူမတူေသာ ဒီဇိုင္းတို႔ ေပါင္းစပ္မႈက လက္ထဲတြင္ ကိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားခ်က္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

နည္းပညာအသစ္၊ ဒီဇိုင္းအသစ္

Meizu M6 သည္ လက္ရာေျမာက္၍ အဆင့္ျမင့္ခံ့ညားေသာ အသြင္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၿပီး စတိုင္က်ေသာ ဒီဇိုင္းကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ M6 ကို လွ်ပ္စစ္မကူးႏိုင္ေသာ
ေလဟာနယ္ သတၱဳျပဳလုပ္ျခင္း (NCVM) နည္းပညာျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေတာက္ပေသာ သတၳဳႏွင့္တူသည့္ ေဆးေရာင္ျဖင့္ သုတ္ထားပါသည္။
ေလဆာျဖင့္ထြင္းထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္တကြ M6 သည္ အမွန္တကယ္ပင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ဒီဇိုင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါသည္။

ၾကည္လင္ျပတ္သားခ်က္ ျမင့္မားသည့္ ျပသခ်က္

5.2-လက္မ ဖန္သားျပင္ႏွင့္ 1000:1 ပမာဏျဖင့္္ အလင္းအေမွာင္ျပတ္သားမႈတို႔ေၾကာင့္ M6 သည္ ယခင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္ ပို၍ၾကည္လင္ၿပီး ေတာက္ပေသာ ရုပ္ပုံမ်ားကို ျပသပါသည္။
2.5D ခုံးထားေသာ မွန္က ပို၍ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေပးစြမ္းၿပီး အလႊာပါးအျပည့္အုပ္ထားသည့္ နည္းပညာက ဖန္သားျပင္ေပၚရွိအရာမ်ားကုိ ပုိ၍ ထင္ရွားျပတ္သားေစပါသည္။

၎တို႔အားလုံးကို ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ ခလုတ္တစ္ခု

Meizu M6 ၏အေရွ႕တြင္ လက္ေဗြရာအာရုံခံဆင္ဆာကို ထားေပးပါသည္။
သင့္ဖုန္းကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ ခလုတ္ကို ထိရုံထိလိုက္ပါ။
လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ရန္လည္း အာရုံခံဆင္ဆာကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသင့္အေနအထားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ရွိႏုိင္ၿပီး
3070 mAh ဘတ္ထရီ ပါရွိသည္

M6 ၏က်စ္လစ္ေသာ ကိုယ္ထည္အတြင္းမွ 3070 mAh ဧရာမ ဘတ္ထရီတြင္ သင့္အတြက္ တစ္ေန႔တာလုံး အသံုးခံႏုိင္မည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပုိ၍ ပါရွိပါသည္။

ပိုထိေရာက္ေသာ octa-core ပေရာ္ဆက္ဆာ

M6 ကို octa-core၊ 64-bit ပေရာ္ဆက္ဆာျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ RAM 3GB ႏွင့္ စက္တြင္းသိုေလွာင္ခန္း 32GB တို႔ႏွင့္တကြ M6 သည္ သီခ်င္းႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရႈခံစား နားဆင္ရန္ သင္၏ လိုအပ္ခ်က္အားလုံးကို စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ M6 သည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ဆုံး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၿပီး ႀကီးမားေသာ ဂိမ္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ကစားႏုိင္ေစသည္။

13-megapixel အေနာက္ ကင္မရာ
8-megapixel ဆဲလ္ဖီ ကင္မရာ

M6 ရွိ အေနာက္ကင္မရာသည္ 13-megapixel ရွိေသာ RGBW အာရုံခံဆင္ဆာကို အသုံးျပဳၿပီး အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးသုံးမီးႏွင့္ ArcSoft ၏ ပံုမ်ားစြာကို ဆက္တိုက္႐ိုက္ကူး၍ ေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္သည့္နည္းကုိလည္း ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ Meizu M6 သည္ အလင္းအေျခအေနအားလုံးတြင္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 8-megapixell ဆဲလ္ဖီကင္မရာတြင္ ƒ/2.0 က်ယ္ဝန္းသည့္ အလင္းဝင္ေပါက္ပါဝင္သည့္အျပင္ ရိုက္ခ်က္တိုင္းတြင္ သင္လွပေနဖို႔ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ Flyme ၏ ေကာင္းစြာ ခ်ိန္ညႇိထားေသာ ArcSoft အလွဆင္ေပးေပးသည့္ စနစ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ား -