ျမန္ဆန္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကင္မရာႏွစ္လံုးအၾကား ကူးေျပာင္းရုိက္ကူးႏုိင္မႈ

Meizu M6 Note သည္ ယခင္ကထက္ ပုိေကာင္းသည္။ အလြန္တရာ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနၾကေသာ Qualcomm Snapdragon ပေရာ္ဆက္ဆာတစ္ခု ထည့္သြင္းထားသည့္အျပင္ ထူးကဲေသာ ကင္မရာ တစ္ခုႏွင့္ ႀကီးမား၍ စြမ္းအင္ျပည့္ဝေသာ ဘတ္ထရီတို႔ပါရွိေသာ M6 Note သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ဆိုမႈအသစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

အလြန္တရာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကေသာ
Qualcomm Snapdragon 625 ပေရာ္ဆက္ဆာ

Meizu M6 Note ကုိ လုပ္ေဆာင္ရည္ အျမန္ႏႈန္း 2.0 GHz ရွိေသာ Qualcomm Snapdragon 625 octa-core ပေရာ္ဆက္ဆာျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အလြန္တရာ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ နည္းပါးသည့္ 14 nm LPP လုပ္ေဆာင္ခ်က္က M6 Note ၏ ဘတ္ထရီသက္တမ္းကို သာမန္ထက္ပို၍ ၾကာရွည္ခံေစသည္။

Adreno 506 GPU
စြမ္းအင္ကို ထုတ္လႊတ္လိုက္ပါ။

Meizu M6 Note ၏ ဂရပ္ဖစ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ယခင္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး 71% ထိ တိုးျမႇင့္ထားသည္။ ၎၏ Adreno 506 GPU ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားက အမ်ိဳးအစား စံုလင္ေသာ ဂိမ္းမ်ားကို အံ့ၾသေက်နပ္ဖြယ္ရာ ဂိမ္းကစားႏိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရရွိေစရန္ အေသအခ်ာ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ထားသည္။ သင္၏ အႀကိဳက္ဆံုး ဂိမ္းကို ဖြင့္၍ အရင္ကႏွင့္ မတူေသာ ဂိမ္းကစားႏိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားလိုက္ပါ။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အင္တနာ စြမ္းေဆာင္ရည္
ပိုမို ျမင့္မားေသာ တည္ၿငိမ္စြာ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္

ႀကိဳးမဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈသည္ ေက်နပ္စရာ အေကာင္းဆံုး အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Qualcomm Snapdragon 625 ၏ 4G LTE စြမ္းေဆာင္ရည္က Meizu M6 Note ကို လိုင္းဆြဲအား ပုိမုိ တည္ၿငိမ္၍ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေသာ အြန္လိုင္း သံုးစြဲမႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ M6 Note ၏ ႀကိမ္ႏႈန္း ႏွစ္ခုသံုး Wi-Fi က ေနာက္ဆံုးေပၚ ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အၿပီးျပည့္စံုဆံုး ပံ့ပိုးေပးသည္။

Dual PD
Arcsoft ကင္မရာ ႏွစ္ခုသံုးထားၿပီး ေနာက္ခံမ်ားကို ဝါး၍ အဓိက ပံုကို ၾကည္လင္ျပတ္သားေစသည့္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္၊ ပံုမ်ားစြာကို ဆက္တိုက္႐ိုက္ကူး၍ ေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္ HDR

Meizu M6 Note သည္ ထူးကဲေသာ 12-megapixel Sony IMX362/Samsung 2L7 ကင္မရာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ သာမန္အဆင့္ရွိေသာ စမတ္ဖုန္းတစ္ခုတြင္ ျမင့္မားေသာ ပံုအရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းသည္။ ေရွ႕ကင္မရာသည္ 5-megapixel အရည္အေသြးရွိသည္။ Dual PD ႏွင့္ ေနာက္ခံပံုကို ဝါးေစသည့္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ M6 Note သည္ ၎၏ အမ်ိဳးအစားတန္းထဲတြင္ မျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ ကင္မရာ ႐ိုက္ယူမႈ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကို ေပးစြမ္းပါသည္။

IMX362၊ စတင္လိုက္ပါ။
ƒ/1.9 အလြန္တရာ က်ယ္ဝန္းေသာ ကင္မရာ အလင္းဝင္ေပါက္

Meizu M6 Note ၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ƒ/1.9 အလြန္တရာ က်ယ္ဝန္းေသာ ကင္မရာ အလင္းဝင္ေပါက္တစ္ခုပါရွိၿပီး Sony IMX362/Samsung 2L7 ကင္မရာ ႏွစ္ခု၊ 1.4μm pixel CMOS ပံုရိပ္ အာရံုခံ ကိရိယာႏွင့္ 6P မွန္ဘီလူးမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ဤအရာအားလံုးသည္ ကင္မရာတြင္ တမူဆန္းသစ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကို ေပးစြမ္းသည္။

အလင္း၏ အျမန္ႏႈန္းကဲ့သို႔
0.03 စကၠန္႕တည္းျဖင့္ ပံုမ်ားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ခ်ိန္ရြယ္လိုက္ပါ။

စမတ္ဖုန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎၏ အမ်ိဳးအစားတန္းထဲတြင္ SLR ဖုိးကပ္စ္ခ်ိန္သည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခုကို ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားျခင္းမွာ ရွားပါးပါသည္၊ သို႔ေသာ္ Meizu M6 Note တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းထားသည္။ Dual PD သည္ အရာဝတၳဳကို ဆံုခ်က္ခ်ိန္ရန္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုစလံုးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္ဆန္တိက်ေသာ ဆံုခ်က္ခ်ိန္မႈကို ရရွိေစသည္။ Meizu M6 Note ၏ ဆံုခ်က္ခ်ိန္မႈ အျမန္ႏႈန္းသည္ ယခင္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလင္းေရာင္ ျပည့္ဝေသာအခ်ိန္တြင္ ေလးဆ ပိုျမန္ၿပီး အလင္းအားနည္းေသာ အခ်ိန္တြင္ 7.5 ဆ ပိုျမန္သည္။ Dual PD ျဖင့္ ဆံုခ်က္ခ်ိန္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ကိုပင္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

16-megapixel sensor
ထူးကဲေသာ ေရွ႕ကင္မရာ။

ေရွ႕ကင္မရာကုိ 16 megapixel အာရံုခံႏွင့္ ƒ/2.0 က်ယ္ဝန္းေသာ ကင္မရာ အလင္းဝင္ေပါက္တို႔ျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ Arcsoft မွ လွပေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း စနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင့္၊ ထင္ရွားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ သဘာဝ အသားအေရာင္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ၎အျပင္ Flyme တြင္ ကင္မရာ စတစ္ကာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ပို၍ပင္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ႀကိဳက္ Arcsoft စနစ္
၎၏ အမ်ိဳးအစားတူ အတန္းအစားထဲတြင္ မတူညီေသာ ပံု အရည္အေသြး

စက္ပစၥည္းပုိင္းတစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ပါ။ Meizu M6 Note တြင္ ကင္မရာ ႏွစ္ခုျဖင့္ ဆံုခ်က္ခ်ိန္ထားျခင္း မရွိေသာ အပိုင္းမ်ားကို ပံုထြက္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အလင္းေရာင္ မွိန္မွိန္တြင္ ပံုမ်ားစြာကို ဆက္တိုက္႐ိုက္ကူး၍ ေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းကို အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ဆံုခ်က္ျပင္ပမွ ပံုရိပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပံု၏ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကို သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အထူး Arcsoft စနစ္မ်ား အျပည့္အစံု ပါဝင္သည္။ M6 Note က သင့္ကို ကုန္က်စရိတ္ နည္းနည္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပံုအရည္အေသြးမ်ားကို ယူေဆာင္လာေပးသည္။

အေရာင္မ်ားကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္ပါ။
5.5-လက္မ Full HD မ်က္ႏွာျပင္

Meizu M6 Note သည္ 5.5-လက္မ Full HD ျပသမႈ မ်က္ႏွာျပင္ ပါဝင္သည္။ Adreno 506 GPU ၏ အားေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ M6 Note သည္ ၎၏ ယခင္ ကိရိယာမ်ားထက္ အလြန္တရာ ပိုေကာင္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳကို ေပးစြမ္းပါသည္။ 1000:1 ပမာဏ အလင္းအေမွာင္ ျပတ္သားမႈ အခ်ိဳးက အရာရာတိုင္းကို အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေစရန္ အာမခံပါသည္။

ကုန္ခမ္းသြားမွာမဟုတ္တဲ့
အလြန္ႀကီးမားသည့္ 4000 mAh ဘတ္ထရီ

ထိေတြ႕မႈႏွင့္ အထူကို ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေစဘဲ Meizu M6 Note တြင္ ႀကီးမားေသာ 4000 mAh ဘတ္ထရီကို ေပါ့ပါးေသာ ကိုယ္ထည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားကာ သင့္အား အရင္ကထက္ ပိုမို ၾကာရွည္စြာ ဖုန္းကို အသံုးျပဳေစႏိုင္ပါသည္။ 18 W စြမ္းအားျမင့္ mCharge အဂၤါရပ္သည္ M6 Note ကို တစ္ခဏအတြင္း အားျပည့္ေစသည္။

ဂိမ္းမ်ားကို

10နာရီ ဆက္တိုက္
ကစားႏိုင္သည္
Full HD ျဖင့္ တီဗီ
ဇာတ္လမ္းတြဲ
34ပိုင္းစာကို ဆက္တိုက္
ၾကည့္ႏိုင္သည္
သတင္း ေခါင္းစီး

120ကို ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္

အေရာင္ အမွိန္ အလင္း ႏွစ္ခုသံုး
4-LED ဖုန္းဓာတ္မီး

အေရာင္ အမွိန္ အလင္း ႏွစ္ခုသံုး 4-LED ဖုန္းဓာတ္မီးသည္ အဆင္ေျပေသာ ဖုန္းဓာတ္မီးျဖစ္ရံုသာမက ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးရာတြင္လည္း ေတာက္ပ၍ သဘာဝ အလင္းေရာင္ကို ျဖည့္စြက္ေပးသည္။ Flyme သည္ အေျခအေနတိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မီးအလင္းေရာင္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ 5 မ်ိဳးကို ပံ့ပိုးထားသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ား -