ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ပိုမိုလွပမႈ

ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး
ေခတ္မီလွပေသာသတၱဳဒီဇိုင္း

Meizu M5 Note ကို သတၱဳႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရွန္ပိန္ေရႊေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အျပာႏွင့္ ေငြေရာင္တုိ႔ကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ M5 Note ေပၚရွိ ဧရိယာတိုင္ အသစ္သည္ အျခား M စီးရီးမ်ားထက္ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစၿပီး စတိုင္က် ေခတ္မီလွပေစပါသည္။ အဆင့္ 12 ဆင့္ ျဖင့္ အေခ်ာသတ္ ၿပီးေသာ M5 Note သည္လက္ထဲတြင္ ဂုဏ္ယူေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္မည့္ ခံစားခ်က္ကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။ M5 Note ၏ အသံစနစ္သည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ တိက်ေသာ CNC မွတစ္ဆင့္ အသံကိုထုတ္လႊတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုညီမွ်ေကာင္းမြန္ သဘာ၀က်ေသာ အသံကို ထုတ္ေပးပါသည္။

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ 5.5 လက္မျဖစ္ၿပီး
မ်က္စိ ကာကြယ္ေပးသည့္စနစ္ ပါရွိသည္

5.5 လက္မျဖင့္ HD အျပည့္ ျပသေပးႏုိင္သည့္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ M5 Note သည္ မ်က္စိကာကြယ္ေပးသည့္ စနစ္မွတစ္ဆင့္ မ်က္လံုးနာက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီ ပိုမို အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္ႏွင့္ ႏူးညံံ႔သိမ္ေမြ႕ေသာ ျမင္ကြင္းကုိ ၾကည့္ရႈခံစားႏုိင္ေစပါသည္။ 2.5D ဖန္သားျပင္ကုိ သံုးၿပီး ေကြးထားေသာ အနားသတ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ M5 Note ကို သံုးစြဲရျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ စစ္မွန္ေသာ ခံစားမႈပင္ျဖစ္သည္။

Octa-core processor
4GB ျမန္ႏႈန္းရွိသည့္ RAM

M5 Note တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ 64-bit octa- ore processor ပါ၀င္ၿပီး အျမင့္ဆံုး 1.8GHz ႀကိ္မ္ႏႈန္းအထိ ေပးပို႔ ႏိုင္သည္။ RAM 3GB သို႔မဟုတ္ 4GB RAM ပါရွိၿပီး 16GB သို႔မဟုတ္ 32GB သို႔မဟုတ္ 64GB ဟူ၍ သိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ ပမာဏကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

4000mAh ဘတ္ထရီ

8.1mm ပါးလႊာေသာေသာ္လည္း M5 Note တြင္ လံုေလာက္ေသာ 4000mAh ရွိ ဘတ္ထရီပါရွိသည္။ အေကာင္းဆံုး ဘတ္ထရီနည္းပညာကို သံုးစြဲထားၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတန္းတူဖုန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။

လ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းႏိုင္သည္

M5 Note သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အျမန္အားသြင္းႏိုင္ေသာ နည္းပညာကို သံုးထားပါသည္။ 18W စြမ္းအား အခံရွိၿပီး Meizu M5 Note ကို အားသြင္းရန္ မိနစ္ 90 ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ၿပီး ၎သည္ အရင္ ဖုန္းမ်ားထက္ 40% ပိုမိုျမန္ဆန္ပါသည္။

13 megpixel
ျဖင့္ အခ်ိန္တုိင္းကုိ ရုိက္ကူးေပးသည္

M5 Note ၏ ေနာက္ကင္မရာသည္ 13 megapixel CMOS အာရံုခံကိရိယာကို အသံုးျပဳထားၿပီး ဓာတ္ပံုဆံုခ်က္အတြက္ 0.2 စကၠန္႔သာၾကာျမင့္ၿပီး လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေခ်ာေမာစြာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ M5 Note ၏ ေရွ႕ကင္မရာသည္ 5 megapixel ပါရွိၿပီး သင့္ဆဲလ္ဖီပံုမ်ားကုိ အလွျခယ္ရန္ အလွမုဒ္တစ္ခု ပါရွိသည္။

လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ မလိုဘဲ
လက္ေဗြရာျဖင့္ ဖုန္းဖြင့္ျခင္း

M5 Note တြင္ လက္ေဗြရာျဖင့္ ဖုန္းဖြင့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္ -
  • 1. ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ျပသထားသည့္၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ အားလံုးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ စစ္ေဆးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အေသးစိတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ကိုးကားမႈျပဳရန္အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ျပီး၊ အေျပာင္းအလဲရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ အားလံုးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္းလက္စြဲစာအုပ္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
  • 2. သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးသည္ Meizu ဓာတ္ခြဲခန္းမွ စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔ပါသျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအား လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အၾကံဳေပၚတြင္သာ အမွီျပဳရန္လုိအပ္သည္။