mCharge အျမန္အားသြင္း
18W ၏ ပါဝါအျမင့္ဆံုး

ႏွစ္ဖက္အျမန္အားသြင္းျခင္းႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ထားသည့္ mCharge နည္းပညာေၾကာင့္ Meizu M5s သည္ ပိုမိုအသုံးဝင္ေစပါသည္။ စြမ္းအား 18W အထိ အသုံးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ဘက္ထရီ၏ 56% အားျပည့္ေစရန္ မိနစ္ 30 သာလိုအပ္ကာ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ ပွ်မ္းမွ်အားသြင္းႏိုင္စြမ္းထက္ 60% ပိုမိုျမန္ဆန္စြာအားသြင္းႏိုင္ေစပါသည္။

5.2-လက္မ HD စခရင္
စတိုင္က်ေသာ 2.5D ေကာက္ေကြးသည့္ဖန္

Meizu M5s 5.2-လက္မ HD စခရင္သည္ IPS ျပသမႈနည္းပညာႏွင့္အတူ ျမင္ကြင္းပိုက်ယ္သည့္ ေထာင့္ႏွင့္တိက်ေသာ၊ သဘာဝအေရာင္မ်ားကိုေပးသည္။ Flyme မွ တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ စမတ္ မ်က္လံုး-ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကာကြယ္သည့္မုဒ္သည္ အလင္းေရာင္နည္းျပီး ေမွာင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ စာဖတ္ႏိုင္ေစၿပီး အျမင္အာရုံကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစသည့္ 2.5D ေကြးထားသည့္ ဖန္မွတဆင့္ေပးသည္။

CNC သတၱဳကိုယ္ထည္
အႏိုဒစ္ ေအာက္ဆီေဒးရွင္း နည္းလမ္း

M5s ၏ လွပေသာ သတၱဳကိုယ္ထည္ကို အလူမီနီယံသတၱဳစပ္အား ေလဆာသုံးၿပီး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ သုံးပိုင္းပါသည့္ သတၱဳေပါင္းစပ္ကိုယ္ထည္ကို အဆင့္ျမင့္ CNC တပ္ဆင္မႈျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ M5s ကို အေရာင္ေလးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အေရာင္တိုင္းသည္ ဆက္စပ္ရာရွာမရေလာက္ေအာင္ အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည္။

8-core processor
3GB RAM

M5s ကို ျမင့္မားေသာ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈရွိသည့္ 64-bit ၊ 8-core processor တို႔ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ 3GB RAM ေၾကာင့္ ကိရိယာအား ဂိမ္းကစားျခင္း ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အက္ပ္မ်ား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရာတြင္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းရွိေစသည္။

ၾကိမ္ႏႈန္းျပည့္
HD VoLTE

M5s တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ၾကိမ္ႏႈန္း 18 အတိုင္းအတာတြင္ 4G ႏွင့္ VoLTE တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ဤနည္းပညာမ်ားသည္ HD အသံမက္ေဆ့မ်ားကို တတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ဖုန္းေခၚအရည္အေသြးကိုေပးႏုိင္ပါသည္။

13-megapixel ကင္မရာ
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ PDAF

ေနာက္ဘက္ရွိ 13-megapixel ကင္မရာသည္ မူလထဲက ထည့္သြင္းထား သည့္ ISP၊ ƒ/2.2 ကြာဟမႈ၊ 5-မ်ဳိးပါ မွန္ဘီလူးမ်ားႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အလိုအေလ်ာက္ ဖိုကပ္စ္ခ်ိန္ျခင္းကိုေပးသည့္ ဆိုနီ PDAF ရုပ္ပံုအာရုံခံမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည္။ ƒ/2.0 ကြာဟခ်က္ႏွင့္အတူ 5 megapixel ကင္မရာသည္ ကိရိယာေရွ႕တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပုံကို ရိုက္ယူရႏိုင္ေစသည္။

3000mAh ဘက္ထရီ
စမတ္ ပါဝါေခၽြတာေရးမုဒ္

အဆင့္ျမင့္ 3000mAh ဘက္ထရီသည္ ၎၏ ေတာင္ေျပာင္ေသာသတၱဳ ကိုယ္ထည္ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္အျပင္ Meizu M5s အား အေကာင္းဆံုးဘက္ထရီသက္တမ္းကိုရေစသည္။ ထို႔ျပင္ Flyme OS ၏ ပါဝါေခၽြတာသည့္မုဒ္မ်ားအတို္င္းအတာႏွင့္အတူ ဘက္ထရီသက္တမ္းကို ပိုမိုၾကာရွည္ခံေစသည္။

လက္ေဗြရာ အာရုံခံ
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား

mTouch သည္ လက္ေဗြရာအသိအမွတ္ျပဳမႈ အဆင့္ႏႈန္းထားႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္အတူ ၎၏အေကာင္းဆံုး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈအေတြ႔အၾကံဳကိုေပးသည္။ M5s ပင္မခလုတ္သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မည္သည့္ပတ္သက္မႈမွမရွိဘဲ ကိရိယာကိုယ္ထည္တြင္ အျပည့္အဝျမဳပ္ႏွံထားသည္။

မွတ္ခ်က္ -
  • 1. ဤဝဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္း ေမာ္လ္ဒယ္မ်ား၊ စမ္းသပ္ေဒတာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ အေသးစိတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအားလံုးသည္ ကိုးကားရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္းလက္စြဲစာအုုပ္တိုု႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
  • 2. သို႔တည္းမဟုတ္ မေဖာ္ျပပါက၊ ဤဝဘ္ဆိုက္၏ေဒတာအားလံုးသည္ Meizu လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းမွ စမ္းသပ္ရလဒ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားသည့္ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေပသည္၊ သိုု႔ပါသျဖင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ားသည္ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းအား လက္ေတြ႕ ကိုုယ္ပိုုင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈအေပၚတြင္ အမွီျပဳရန္ လိုုအပ္ေပသည္။