လက္ရာေျမာက္ေသာ ကုိယ္ထည္ တည္ေဆာက္ပံု

အနားကြပ္ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ျပီး ေခ်ာေမြ႔ေသာ သတၳဳကိုယ္ထည္ပါဝင္ကာ 3D nano ပံုသြင္းထားသည့္ တိက်စြာ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အင္တာနာ

ပို၍ပါး ၊ ပို၍ေခ်ာမြတ္ျပီး ပို၍ ျမန္ဆန္ပါသည္

Meizu MX6 ၏ တိက်မႈ ျမင့္မားေသာ 5.5 လက္မအရြယ္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အေရာင္မ်ားကို မယွဥ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ တိက်ျပတ္သားေသာ TDDI နည္းပညာသည္ ထိေတြ႔မႈ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ SNR ကို အၾကီးအက်ယ္ တိုးျမွင့္ေပးထားပါသည္။

 • 1500:1

  အေရာင္အေသြး ကြဲျပားမႈ

 • 85%

  NTSC အေရာင္အေသြး က်ယ္ျပန္႔မႈ

 • 500 cd/m²

  ထိ အျမင့္ဆံုး ေတာက္ပမႈ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည့္ တစ္ျပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း

ျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အျမန္ႏႈန္းအား အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ MX-series ထဲတြင္္ 10-core A72-based CPU ကို အသံုးျပဳထားသာ ပထမဆံုးဖုန္းျဖစ္သည့္ MX6 မိုဒယ္မ်ားအားလံုးတြင္ 4GB RAM ရွိျပီး အပလီမ်ားတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုေျပာင္းလဲျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ရည္ လံုးဝက်ဆင္းျခင္းမရွိပဲ လုပ္ႏုိင္ေစသည္။

 • 2.3 GHz

 • 4GB RAM

 • 9 နာရီၾကာ ဘက္ထရီ သက္တမ္း

အထင္ၾကီးစရာေကာင္းေလာက္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးရန္အတြက္ အားေကာင္းေသာ CMOS အာရံုခံ

ထူးျခားေသာ ဓာတ္ပံု အရည္အေသြးကုိ ရရွိရန္အတြက္ MX6 ၏ ကင္မရာတြင္ Sony IMX386 CMOS အာရံုခံ ပါဝင္သည္ သိပ္သည္းမႈ ျမင့္မားေသာ ခ်ိန္ကိုက္မႈ အာရံုခံ အစက္အေျပာက္သည္ MX6 အား သာလြန္ေသာ focus တိက်မႈႏွင့္ လွ်င္ျမန္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

 • PDAF

  ျမန္ႏႈန္းျမင့္

 • 6P မွန္ဘီလူးမ်ား

  ေတာက္ပမႈ မရွိသည့္ အလႊာ

 • 1.25μm

  ၾကီးမားေသာ အစက္အေျပာက္မ်ား

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္-ဟာ့ဒ္ဝဲလ္ေပါင္းစည္းမႈ

ေနာက္ဆံုးေပၚ ဟာ့ဒ္ဝဲလ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို အျမင့္မားဆံုး ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ပံုမွန္ အပ္ဒိတ္ ျပဳလုပ္ျပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္္

ကင္မရာအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရေအာင္

တုိးျမွင့္ထားေသာ အားသြင္း အျမန္ႏႈန္း
ဘက္ထရီ သက္တမ္း ၾကာျခင္း

MX6 တြင္ 3060 mAh ဘက္ထရီအား ၇၅ မိနစ္ထဲႏွင့္ အျပည့္အားသြင္းႏုိင္ေစေသာ mCharge လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘက္ထရီအား တိုးျမွင့္ထားေသာ သက္တမ္း ျဖစ္သည့္ အၾကိမ္ 500 အထက္တုိင္ေအာင္ တည္ျငိမ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ အထူး ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • 24 W

  အျမင့္ဆံုး အားသြင္း စြမ္းအားျဖစ္သည့္

 • 3060 mAh

  ပါဝင္မႈ

 • 75 မိနစ္တြင္

  အားအျပည့္သြင္းႏုိင္ျခင္း

အၾကမ္းခံ၍ လွပျခင္း

MX6 အား လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ္လည္း အၾကမ္းခံသည့္ ပံုပန္းသြင္ျပင္ရွိေသာ သတၳဳလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းပညာအသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳကာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ကိုယ္တြင္းတည္ေဆာက္ပံု သတၳဳဒီဇိုင္း ၊ အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းႏွင့္ အပူစုပ္ ဂရက္ဖုိက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္းသည္ သိသာစြာ တိုးျမွင့္ထားေသာ အပူထုတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။