အလွအပသည္ စြမ္းအားျဖစ္သည္။

ဆန္္းသစ္ေသာ ထိေတြ႕မႈ နည္းပညာ ၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေစျခင္း ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္သည္ Meizu PRO 6 အား ေပါ့ပါး၍ အစြမ္းထက္ေစပါသည္။

 3D Press
အျပန္အလွန္ တံု႕ျပန္မႈ ျပဳရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု

3D Press သည္ သင့္ဖုန္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ တံု႕ျပန္မႈျပဳရန္အတြက္ လံုး၀ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခင္ ထံုးစံအတိုင္းခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဟန္ပန္အေနအထားမ်ားလွန္ေလွာ္ၾကည့္႐ႉျခင္းမွ ကြဲျပားစြာပင္ Meizu PRO 6 သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မတူညီေသာ ဖိအားမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ျပီး သက္ဆိုင္ရာျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ တင္ႀကိဳသတ္မွတ္ထားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာ ကီးဘုတ္ကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေခၚေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းပညာသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရံုတင္မကပဲ လူသားႏွင့္ စက္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ 3D နည္းပညာသည္ အျမင္အာရံုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအျပင္ အထိအေတြ႕ဆုိင္ရာ တုန္ခါျခင္း တံု႕ျပန္မႈအား သင့္ထံသို႕ ယူေဆာင္လာပါသည္။

ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ Meizu မွ အထူးစိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ 10-core processor

လံုး၀ အသစ္ျဖစ္ေသာ Helio X25 ပ႐ိုဆက္ဆာသည္ အၾကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲထားေသာ 10-core 3-cluster တည္ေဆာက္ပံုကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ Cortex™-A72 CPU ႏွင့္ Mali™-T880 GPU သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုး၀ လိုက္ဖက္ျပည့္စံုေစျပီး Antutu ရလာဒ္ 101757 မွတ္ကို ရထားပါသည္ ။ eMMC 5.1 ဖလက္ရွ္မန္မိုရီႏွင့္ အလြန္အမင္းၾကီးမားေသာ 4 GB RAM, ေၾကာင့္ Meizu PRO 6 သည္ အေျခအေနမ်ားအားလံုးကို လြယ္ကူစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ Meizu PRO 6 အား အခရာက်သည့္ စြမ္းအင္ ေခြ်တာေသာ စနစ္ ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားပါသည္ ။ ယင္းသည္ အစုအေ၀းသံုးခုၾကား ခံႏုိင္ရည္ႏွွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မွ်တေစရန္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ပါသည္။

 • 10-core

  လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အံ၀င္ခြင္က်စီစဥ္ထားေသာ ပေရာ္ဆက္ဆာ

 • အစုအေ၀းသံုးခု

  ပညာသားပါပါ ေျပာင္းလဲသည္

 • အလြန္အမင္းပိုမိုၾကီးမားေသာ

  4GB RAM

 • eMMC 5.1

  ဖလက္ရွ္ မင္မုိရီ

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ျခင္းအား ရွာေဖြျခင္း

PRO သည္ အျမင္အာရံုႏွင့္ သတၱိကို ဆုိလိုပါသည္ ။ Meizu PRO 6 သည္ လံုး၀အသစ္ျဖစ္ေသာ ဒီဇုိင္းပိုင္းဆိုင္ရာဘာသာစကားကို က်င့္သံုးထားျပီး ေကြးျခင္း၏ အလွတရားကို ရွာေဖြထားပါသည္ ။ ယင္းတြင္ သတၱဳခ်ည္းသီးသန္႕ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိုယ္ထည္ရွိျပီး ေငြ ၊ ေရႊ ႏွင့္ အမဲ ဟူေသာ အေရာင္သံုးေရာင္ျဖင့္ လာပါသည္ ။ လံုး၀န္းေသာဖလက္ရွ္ကလည္း တစ္မူထူးျခားပါသည္ ။ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္းမရွိပဲႏွင့္ အသစ္ျဖစ္ျပီး အံ့ၾသစရာေကာင္းျခင္းက Meizu PRO 6 ၏ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ျခင္းအား မရပ္မနား ရွာေဖြထားျခင္းကို ထင္ဟင္ေစပါသည္။

 မ်ိဳးဆက္ 5.5 ခုေျမာက္ Samsung panel
5.2-လက္မ 1080P AMOLED မ်က္ႏွာျပင္

လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ အသံုးျပဳလို႕ရျခင္းကို အေျခခံစနစ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျပီး 5.2-လက္မ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ရုပ္ထြက္ အရည္အေသြးႏွင့္ ပါ၀ါသံုးစြဲျခင္းၾကားတြင္း အေကာင္းဆံုး ဟန္ခ်က္တစ္ခုကို ရရွိေစပါသည္။ AMOLED သည္ ပစ္ဇယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ဘက္ထရီ သက္တမ္းကို တိုးျမင့္ေစပါသည္ ။ Meizu PRO 6 ၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ၾကည္လင္ျပီး ေတာက္ပပါသည္ ။ယင္း၏ အေရာင္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ တူညီစြာရွိျပီး ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ပါသည္။ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ရံုႏွင့္ သင္အံ့ၾသသြားပါလိမ့္မည္။ 

ပါးလႊာ ၊ ျပတ္သားျပီး ေသးငယ္ေသာလည္း ေနရာတကာ သံုးႏိုင္သည္။

7.25 မီလီမီတာ သာရွိေသာ ပါးလႊာေသာ ကိုယ္ထည္ျဖစ္ေသာလည္း ကင္မရာသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။ Meizu မွ Meizu PRO 6 ၏ ပင္မကင္မရာအစိတ္အပိုင္းကို သံုးစြဲထားျပီး တည္ေဆာက္ပံု ဒီဇုိင္းတစ္ခုလံုးကို ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ PRO 5 မွ IMX230 ကိုလည္း သံုးစြဲထားပါသည္။ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ေလဆာအေထာက္အကူျပဳဆံုခ်က္သည္ ဆံုခ်က္ခ်ိန္ညွိေသာအကြာအေ၀းႏွင့္ လွ်င္ျမန္မႈကို အၾကီးအက်ယ္ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ အသံျမည္ဖလက္ရွ္၏ အကူအညီျဖင့္ Meizu PRO 6 ၏ အလင္းေရာင္းနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကင္မရာ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ပို၍ပင္ ေကာင္းမြန္သြားပါေသးသည္။

 • 21.16

  mega-pixel

 • 4X

  laser focus အကြာအေ၀း

 • 0.07s

  phase focus

 • 10X

  annual ဖလက္ရွ္

mTouch
သည္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား ခလုတ္အသြင္ ေျပာင္းလဲေပးပါသည္

mTouch သည္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေသာ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ အေတြ႕အၾကံဳ၏ သေကၤတျဖစ္ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ျမန္ႏႈန္း၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏႈန္းထား ႏွင့္ လုံျခံဳေရး အေသးစိတ္တို႔တြင္ PRO 6 ၏ ေရွ႕ဆက္တိုးတက္မႈကို ရရွိေစရႏ္ Meizu ၏ ေနာက္ဆုံးမ်ဳိးဆက္ လက္ေဗြ လုံျခံဳေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာ ပမာဏ၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ဒီဇိုင္းမွ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား၊ ပင္မ(Home) ခလုတ္ သေကၤတကို ထိေတြ႔ရာတြင္ မည္သည့္ သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပမႈ ခံစားခ်က္ကိုမဆို ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ PRO 6 ၏ ပါးလႊာေသာ ကိုယ္ထည္တြင္ အျပည့္အစုံ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

၁၂ ႏွစ္ၾကာ လက္မႈပညာသည္ စိတ္၀ိညာဥ္

Meizu သည္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ ကိုယ္ထည္ကို ဖန္တီးရန္ ဒီဇုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီကို အေသးစိတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္ ။ သတၱဳႏွင့္ ပစၥည္းအခ်ိဳး ၉၈% ရွိေသာ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားသည့္ ကိုယ္ထည္တစ္ခုကို ရရွိရန္ Meizu မွ အေကာင္းဆံုး ပံုစံေလာင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 3D မီးပြင့္ေသာျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ Meizu PRO ၏ ရႈေထာင့္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဤ တစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ “၁၂ ႏွစ္ၾကာ လက္မႈပညာသည္ စိတ္၀ိညာဥ္” ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

Hi-Fi
ျပစ္ခ်က္ကင္းျပီး ျပင္းထန္ေသာ, တိက်ျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ

Meizu PRO 6 သည္ Cirrus Logic မွ CS43L36 decoding integrated amp ခ်စ္ျပားကို အသံုးျပဳထားသည္ ။ ထို ခ်စ္ျပားတြင္ အေကာင္းဆံုး အေရႊ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမွင့္ထားသည့္ ဆားကစ္ဒီဇိုင္းရွိသည္။ အသံမွာ ျပစ္ခ်က္ကင္းျပီး ျပင္းထန္ပါသည္ ။ ထို ခ်စ္ျပားအသံအား ၾကားခ်င္သည့္အတုိင္း တိတိက်က် ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္ ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ Hi-Fi ေမာ္ဂ်ဴး၏ ပါ၀ါသံုးစြဲမႈသည္ ယခင္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၇၅% ေလွ်ာက်သြားပါသည္ ။ ေယဘုယ် ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမ်ားကိုလည္း ဤခ်စ္ျပားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ VoLTE ကြန္ရက္ႏွင့္အတူ အလြန္အမင္းေကာင္းမြန္ေသာ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမ်ားက အမွန္တကယ္ျဖစ္လာပါျပီ ။

တစ္မူထူးျခားကဲြျပားသြားသည့္ က်ယ္ေလာင္ေသာဖုန္းစပီကာ mSound

Meizu PRO 6 အား NXP Smart PA စနစ္၏ တတိယမ်ိဳးဆက္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထားပါသည္ ။ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ ခ်စ္ျပားသည္ က်ယ္ေလာင္ေသာစပီကာ၏ အေျခအေနကို အမွန္တကယ္ အာရံုခံႏုိင္ျပီး စပီကာ၏ တုန္ခါမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ စပီကာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ က်ယ္ေလာင္မႈႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းနိမ့္အသံအရည္အေသြးမ်ား အၾကီးအက်ယ္ တိုးတက္သြားပါသည္။ အက္ကြဲသံ မပါပဲႏွင့္ အသံမွာ က်ယ္ေလာင္ျပီး ျပတ္သားပါသည္။ က်ယ္ေလာင္ေသာစပီကာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ Hi-Fi အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိသြားျပီး mSound ဟုေခၚပါသည္ ။ ထုိ႕ျပင္ က်ယ္ေလာင္ေသာစပီကာသည္ အဆင့္ျမင့္အသံသြင္းျခင္း ပံုစံံေပါင္းမ်ားစြာကို ရရွိရန္ မိုက္ခရိုဖုန္း အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္ ။

Type-C + USB 3.1
1 GB အား ၁၀ စကၠန္႕အတြင္း ကူးေျပာင္းေပးႏုိင္သည္ ။

USB Type-C သည္ PRO-series မ်ားအတြက္ စံ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ Meizu သည္ USB 3.1 စံ အား Meizu PRO 6 တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္ ။ Meizu အခ်က္အလက္ ကူးေျပာင္းသည့္ ၾကိဳးကို ပံုစံေျပာင္းလဲထားျပီး Meizu PRO 6 တြင္ ပါ၀င္လာပါသည္။ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသည့္ အရာအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ 15% တိုးျမွင့္သြားပါသည္။ mCharge 3.0 အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၾကိဳးအသစ္မွ တဆင့္ အာသြင္းျခင္းသည္ ယခင္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာပါသည္ ။

mCharge 3.0
ျမန္ဆန္၍ စမတ္က်ျခင္း

Meizu PRO 6၏ အားသြင္းျမန္ႏႈန္းကို ပင္မစီးေၾကာင္း 5V=2Aျဖင့္ ယွဥ္ထားျပီး ၁၄၀% ပိုမို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားပါသည္။ဘက္ထရီသည္ ၁၀ မိနစ္ခန္႕အားသြင္းျပီးေနာက္ ၂၆%ထိ အားဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး တစ္နာရီအတြင္း ၁၀၀ %ထိ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ MTK ႏွင့္ Taxas ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖင့္ mCharge 3.0 သည္ စံႏႈန္းျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ ပါဝါ ျဖန္႔ေဝမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ဤနည္းပညာသည္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ လက္ရွိ ဘက္ထရီ အသုံးျပဳမႈကို အေျခခံသည့္ ဗို႔အား အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္ၾကားတြင္ ေျပာင္းလဲေနစဥ္ IC ခ်စ္ပ္ ၃ခုကို ဆက္တိုက္ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ျပီး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အျခား ျမန္ဆန္သည့္ အားသြင္းမႈ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားျပီး mCharge 3.0 ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ၂၀%ပိုမို ေကာင္းမြန္လာကာ အပူခ်ိန္ ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ေလွ်ာ့က်သြားပါသည္။

10 မိနစ္ 60 မိနစ္

ႏူးညံ့မႈတြင္ အေကာင္းဆုံး စြမ္းအင္မ်ား ပါရွိေနပါသည္

Flyme 5 သည္ အန္းဒရိြဳက္၏ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ထာားသည့္ ဗားရွင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ UI သည္ လွပခံ့ညာျပီး စနစ္သည္ စြမ္းရည္ ျပည့္ဝပါသည္။ အေရာင္အေသြးၾကြယ္ဝမႈ၊ ႏူးညံ့စြာ ဝိုက္ထားသည့္ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ရုပ္ပုံသက္ဝင္မႈမ်ားက Flyme အား သုံးစြဲရာတြင္ ေက်နပ္မႈကို ရရွိေစပါသည္။ mBack, mTouch ႏွင့္ 3D Press ကဲ့သို႔ေသာ အသုံးျပဳသူႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အသုံးျပဳရာတြင္ ပိုမုိ လြယ္ကူေစပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ အဓိက အန္းဒရြိဳက္ဗားရွင္း ၅ခုအထိ ျမွင့္တင္ထားသည့္ ၁၀စုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း Flyme သည္ အန္းဒရိြဳက္၏ နာမည္ေက်ာ္ စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗားရွင္း ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။